blog

Mujer del Tibet, por Matthieu Ricard

Por Matthieu Ricard el 09 de noviembre de 2014

Kham 2014 11

Mujer del oriente del Tibet

Kham 2014 10

Anciana tibetana en una casa construida por Karuna-Shechen